Pediaterdagene 2009 - ny influensa A H1N1

Pediaterdagene, Rikshospitalet oktober 2009. Fellesmøte den 21.10.09 med interessegruppene i onkologi/hematologi og revmatologi.

Aktuelt møte om ny influensa A H1N1 med 50 deltakere nå hvor vi står midt i pandemien. Innlegg om influensa historisk (Henrik Døllner, St. Olavs hospital/NTNU), den aktuelle pandemi og vaksinasjon (Hanne Nøkleby, Folkehelseinstituttet), smittevern på barneavdelingen (Trond Flægstad, UNN) og behandling med antivirale midler (Lars Småbrekke, UNN). Diskusjon om anbefalinger for vaksinasjon og bruk av antivirale midler.

Se også notat utarbeidet på bakgrunn av møtet.

Det er også utarbeidet et notat om vaksinasjon for ny Influensa H1N1 av barn med egg-allergi (av FHI, leger på Oslo Universitetssykehus, Stavanger).