Pediaterdagene, Trondheim 19-21 januar 2011

Pediaterdagene i Trondheim i den 19. januar 2011.Tema: HIV

Astrid Rojahn ga en fin oppdatering om HIV-behandling av barn. Vi diskuterte enkelte konkrete cases. Vi diskuterte enkelte hepatitt C pasienter i forhold til utredning og behandling.