Vårmøte 2008 - kronisk hepatitt

Møte i interessegruppen den 29.5.08 under vårmøtet.

Franziskus Bosse, Barneavdelingen, Haukeland tok opp behandling av kronisk hepatitt. Internasjonalt er man nå mer liberal med behandling av kronisk hepatitt C, mens det fortsatt ikke er noen god behandling ved kronisk hepatitt B. På Haukeland har fire HCV infiserte barn blitt behandlet, sålangt med godt resultat. Ingen andre norske avdelinger har erfaringer med HCV behandling. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skal medvirke til å klargjøre grunnlaget for behandling av barn med hepatitt C. Gruppen skal framlegge sine retningslinjer innen et år.