Vårmøtet 2007 - tuberkulose

Møte i interessegruppen ble avholdt den 31. mai 2007 i forbindelse med vårmøtet på Levanger.

Vi hadde besøk av tuberkulosekoordinator Grete Flock Holme fra St. Olavs hospital som har stor erfaring med forebyggende behandling. Det er usikkert i hvilken grad forebygende tbc behandling praktiseres rundt på barneavdelingene. Forebyggende kjemoprofylakse skal gies i noen tilfeller etter eksposisjon, og forebyggende behandling skal gies når frisk person overveiende sannsynlig er smittet. Det dreier seg især om to grupper: 1) innvandrere fra lander med høy forekomst, og 2) ungdommer med positiv Mantoux som henvises før BCG-vaksinasjon. De fleste fra lander med høy forekomst vil være smittet og man må overveie å gi en forebyggende behandling. Derimot vil nesten ingen norske ungdommer som testes Mantoux positive være reelt smittet. På St. Olavs Hospital har vi fått et meget stort antall henvisninger de siste par år. Vi ser derfor fram til nye retningslinjer fra Folkehelsa som forhåpentligvis snart er på trappene bl.a. vedrørende bruk av de nye og mer sensitive interferon baserte metoder, som vi håper kan sile bort de som ikke er reelt smittet. Tuberkuloseveilederen fra 2003 er nokså omfangsrik, og forebyggende tbc behandling omtales lite i General veileder i pediatri. Når FHI sine nye retningslinjer blir klar, må vi i infeksjonsgruppen derfor lage noen litt mer konkrete anvisninger.