Vårmøtet 2008 - immunsvikt

Seminar om utredning og behandling av barn med immunsvikt den 29.5.08 under vårmøtet i Fredrikstad.

Det var ca. 25 deltakere som fikk en fin gjennomgang av forskjellige aspekter ved utredning og behandling av immunsvikt. Vi diskuterte også organisering av omsorgen for denne heterogene pasientgruppe. Det arbeides med å gjennomføre et nytt seminar i Bergen. Mulighetene for å etablere et nasjonalt nettverk for immunsvikt bør utredes.