Vårmøtet 2010 - behandlingsprotokoll HCV

Vårmøtet, Elverum juni 2010.

Gjenvalg av styret (Henrik Døllner, leder, Astrid Rojahn og Franziskus Bosse, styremedlemmer) for to nye år. Astrid Rojahn holdt innlegg om behandling av kronisk hepaitt C infeksjon hos barn. En arbeidsgruppe med representanter fra interessegruppene i infeksjon/immunsvikt og gastrogruppen har laget ferdig en ny behandlingsprotokoll. Behandlingen består av peginterferon og ribavarin i fra 24-48 måneder avhengig av genotype og respons. Vi oppfordrer kollegaer til å henvise barn med kronisk hepatitt C til regionsykehusenes barneavdelinger for å vurdere indikasjon for behandling. Se protokoll.