Sosialpediatri

Interessegruppe for sosialpediatri, Norsk barnelegeforening

Styre - valgt 2013

  • Arne Kristian Myhre (leder), St.Olavs Hospital arne.k.myhre@ntnu.no 
  • Jon Bland (styremedlem)
  • Anne Marit Gilje (styremedlem)
  • Mia Myhre (styremedlem)

Noen aktuelle kurs for barneleger med interesse for sosialpediatri.

Møte Interessegruppe for sosialpediatri, Vårmøtet 2013. 

Mia Myhre, Forelesning interessegruppe for sosialmedisin, Pediaterdagene 2013 - Stavanger

Faglig foredrag av Arne K. Myhre, interessegruppe for sosialmedisin, Pediaterdagene 2013 - Stavanger

  1. Konstituering av interessegruppe sosialpediatri
  2. Anatomiske og mikrobiologiske funn ved seksuelle overgrep mot barn – kunnskapsstatus pr. i dag
  3. Hva skjer i sosialpediatrien i dag
  4. Tema det skal arbeides med