Vårmøtet 2013 i Kristiansand

Møte Interessegruppe for sosialpediatri, Vårmøtet 2013. 

Til stede var:

 • Leif Eskedal
 • Elisabeth Selvaag
 • Andreas Andreassen
 • Randi Stornes
 • Lise Ommen
 • Jørgen Hurum
 • Unni Mette Køpp
 • Kathinka Aslaksen
 • Ingrid Grønli
 • Hanne UB Brøvig
 • Arne K. Myhre

Kathinka presenterte ”LAR behandling av gravide, hvordan går det med barna?”, hvor hun konkluderte med følgende:

 1. LAR og graviditet gir en svært sårbar start på en risikofylt barndom
 2. LAR behandling av gravide bør bekymre norske barneleger. LAReksponering og NAS kan betraktes som barnemishandling i statlig regi??
 3. ”Føre var prinsippet” bør legges til grunn: fosteret bør skånes for opoidmedikamenter

Presentasjonen ble etterfulgt av en diskusjon om hvordan vi som barneleger bør forholde oss til dette. Møtet konkluderte med at Kathinka formulerer et ”bekymringsbrev” som sendes til undertegnede, og deretter videre til leder for BLF.

Et annet tema som ble diskutert var behovet for rekruttering av barneleger til feltet sosialpediatri. Viktigheten av at LIS leger blir eksponert for sosialpediatriske problemstillinger på avdelinga ble understreket, likeså nødvendigheten av å ha en oppegående interessegruppe med regelmessige møter. Det ble også diskutert hvorvidt man skulle prøve å samle det norske sosped miljøet en gang pr. år, f.eks i forbindelse med et nasjonalt kurs. Soria Moria kurset i Rettsmedisin i mai ble nevnt som et aktuelt kurs.

Til slutt ble det orientert om relevante kurs for høsten og vinteren. Lenke til disse vil bli lagt ut på BLF’s hjemmeside.

Arne