Nefrologi

Interessegruppe for nefrologi, Norsk barnelegeforening

Medlemmer:

  • Leder Damien Brackman (Haukeland) damien.brackman@helse-bergen.no
  • Karin Tylleskär (Haukeland)
  • Camilla Tøndel (Haukeland)
  • Lars Krogvold (UOS)
  • Anna Bjerre (OUS)
  • Hans-Jacob Bangstad (UOS)
  • Anders Kyte (AHUS)