Nyfødtmedisin

Interessegruppe for nyfødtmedisin i Norsk barnelegeforening

Styremedlemmer per februar 2015

Det foreligger ny, revidert protokoll for hypotermibehandling. Du kan lese den her.

Interessegruppen for Nyfødtmedisin, NBF, har kommet fram til følgende skriv vedrørende avviksmeldinger for dødsfall hos nyfødte.

Oppdatert Vaksinasjonsboka fra Folkehelseinstituttet

Referater og annet fra styret i interessegruppen for nyfødtmedisin

Informasjonsbrosjyre til foreldre om ROP  fra øyeavdelingen, St.Olav.

I interessegruppemøtet ved Pediaterdagene 2013 i Stavanger holdt Peter Davies flere foredrag. Pdf-er av foredragene hans er nå klare.

NeoNytt

Her kan du laste ned nyhetsblad for interessegruppen for nyfødtmedisin, gitt ut av Britt Nakstad i perioden 2004 - 2006