Revidert om vaksinasjon av premature

Oppdatert Vaksinasjonsboka fra Folkehelseinstituttet

Siste oppdatering er som følger:

1) HBsAg+ mor eller usikker smittestatus: FHI anbefaler immunglobulin og hepatitt B vaksine ved fødselen. Vaksinasjonsregime 0,1,2 og 12 mnd. Det anbefales IKKE andre regimer.
2) HBsAg- mor (ikke smitteførende): Hepatitt B vaksine, for eksempel 3+5+12 mnd., ev annet etter lokal tilpasning
3) difteri-stivkrampe-kikhoste-polio-Hib-vaksine og  pneumokokkonjugatvaksine. Det blir IKKE innført et fire- dose regime.  Det presiseres at premature født før uke 32 bør være vaksinert under overvåkning før utskrivelse til hjemmet (se begrunnelse i teksten).

Lenke til Vaksinasjonsboka