Årsmøtet 2015

Innkalling til årsmøtet i Norsk Barnenevrologisk Forening

Søndag 15. mars kl 18

                                                                                                                           16.februar 2015

 

 

Innkalling til årsmøtet i Norsk Barnenevrologisk Forening

 Lillehammer, 15. mars 2015 kl 1800

 

 

  1. Valg av ordstyrer og referent
  2. Godkjenne innkalling og saksliste
  3. Referat fra årsmøte 2014, Bergen
  4. Styrets årsberetning: Marit Bjørnvold
  5. Regnskap 2015: Einar Bryne
  6. Vintermøtets fremtid

 (NBF ønsker at alle interessegruppene skal legge sine møter i forbindelse med barnelegeforeningens møter – hva vil vi?)

7.  Statutter – hva har vi

8.  NNPS: Trude Rath Olsen

9.  EPNS: (European Paediatric Neurology Society) Espen Lien

10. Valg av 2 nye medlemmer til styret. Valg komité

11.  Event