Foredrag (pdf)

Noen av foredragene er kun tilgjengelig for legeforeningens medlemmer. Om du er i tvil om tilgang: logg deg på med ditt medlemsnummer og passord i legeforeningen øverst i nettsidefeltet.

Her ligger foredrag fra Vintermøtet på Lillehammer 17.-19. mars 2013

Her ligger noen av foredragene fra Kongsvold 2011

Foredrag på Finse 2012 ved Kristian Sommerfelt, Barneklinikken, Haukeland

Foredrag på Finse 2012 ved Petra Aden, OUS