For medlemmer

Informasjon om Norsk barnelegeforening for våre medlemmer.

 Endringer vedtatt på Årsmøte i NBF 3. juni 2010. Godkjent av sentralstyret i Dnlf 31.1.11.

Styret i Norsk Barnelegeforening har utarbeidet dokumentet "Satsningsområder for NBF 2017-2021". Dokumentet i pdf format kan du laste ned her.

Informasjon om og fra styret i Norsk barnelegeforening. Referater fra styremøter.

Her finner du viktige dokumenter, rapporter, konsensusrapporter osv. som er laget av Nbf eller interessegrupper eller som er av offentlig karakter og relevant for barnelegemiljøet.

Barnehelseprisen er en pris som deles ut av NBF i samarbeid med 
Barneombudet.

 

Æresmedlemskap tildeles i henhold til Nbf´s lover.

Norsk barnelegeforening arrangerer møter for avdelingsoverleger og leger med tilsvarende funksjoner 1-2 ganger i året. På denne siden blir innkallinger og referater fra møtene lagt ut.

Oversikt over Norsk barnelegeforenings sine stipender.

NBFs scenariobank

Her er e-brev fra NBFs nettredaktører samlet.

Innkallinger og referater fra årsmøter, Norsk barnelegeforening.

Om deking av reiseutgifter for Norsk barnelegeforening

Norsk barnelegeforening (NBF) er en fagmedisinsk forening innen Den norske legeforening og arbeider både for barnas og barnelegenes interesser. Meld deg inn!