Avdelingsoverlegemøte

Norsk barnelegeforening arrangerer møter for avdelingsoverleger og leger med tilsvarende funksjoner 1-2 ganger i året. På denne siden blir innkallinger og referater fra møtene lagt ut.

Se mer i listen under

search

Periode

  • År: Måned:

26 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Referat avdelingsoverlegemøte 16.01.19

Referat fra avdelingsoverlegemøte 06.06.18 (Hurtigruta, til dels utaskjærs)

Referat fra avdelingsoverlegemøte 17.01.18 (Trondheim)

Referat fra avdelingsoverlegemøte 31.05.17 (Drammen))

Referat fra avdelingsoverlegemøte 18.01.17 (Bergen)

Referat fra avdelingsoverlegemøte 01.06.16 (Hammerfest)

Referat fra avdelingsoverlegemøte 20.01.16

Oversikt over avdelingsoverleger (listen oppdateres fortløpende)

Referat fra avdelingsoverlegemøte 3. juni 2015

Referat fra avdelingsoverlegemøte 21. januar 2015

Referat avdelingsoverlegemøte 4. juni 2014

Presentasjoner fra avdelingsoverlegemøte 5. juni 2013

Referat fra avdelingsoverlegemøte 5. juni 2013

E-postliste avdelingsoverleger

Oversikt over e-postadressen til avdelingsoverleger og leger med tilsvarende funksjoner på norske barneavdelinger.

Avdelingsoverlegemøte 5. juni 2013

Invitasjon til avdelingsoverlegemøte i forbindelse med Vårmøtet 2013 i Kristiansand

Avdelingsoverlegemøte 15.01.13, Sola

I forkant av Pediaterdagene 2013 arrangerer NBF avdelingsoverlegemøte. Tema for møtet blir etterutdanning, ungdomsmedisin, benchmarking og fordypningsoppgave i gruppe 1 tjeneste.

Referat Avdelingsoverlegemøte i Oslo 17.01.2012

Program for avdelingsoverlegemøtet 17.01.2012

Program Avdelingsoverlegemøte 18.01.2011

Invitasjon avdelingsoverlegemøte januar 2011

26 sider. Side 1 av 2

Alle landets avdelingsoverleger nås via adressen:

avdelingsoverleger@barnelegeforeningen.no

Disse kan også nås separat for hver helseregion:

    nord@barnelegeforeningen.no
    midt@barnelegeforeningen.no
    vest@barnelegeforeningen.no
    sor@barnelegeforeningen.no (for hele Helse SørØst)