Dokumenter og rapporter

Her finner du viktige dokumenter, rapporter, konsensusrapporter osv. som er laget av Nbf eller interessegrupper eller som er av offentlig karakter og relevant for barnelegemiljøet.

Se mer i listen under

search

Periode

  • År: Måned:

7 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Brev til Helseministeren om ungdomsvennlig helsetjeneste.

Barnelegeforeningen oppfordrer Jonas Gahr Støre til å gi Helsedirektoratet i oppgave å utforme retningslinjer for ungdomsvennlig helsetjeneste.

Innstilling til Norsk Barnelegeforening om KISS syndrom

Norsk Barnelegeforening er bekymret for den utbredelsen behandling av KISS hos spedbarn har fått i Norge.  Særlig varsomhet kreves ved all behandling av spedbarn og nyfødte barn. Inntil det foreligger dokumentert forskningsbasert kunnskap kan det stilles spørsmål ved om tilstanden KISS/KIDD eksisterer. Kunnskapssenteret har ved sin litteraturgjennomgang vist svakheter i dokumentasjon både vedrørende behandlingseffekt og bivirkninger. Diagnostikk og behandling av KISS hos spedbarn bør inntil mer kunnskap foreligger, kun foregå i randomiserte studier. De fagmiljøene som utfører denne behandlingen bør også utføre slike studier.

Prioriteringsveilederen er klar!

Prioriteringsveileder innen Barnesykdommer er nå ferdig og kan lastes ned hos Helsedirektoratet

Tromboseprofylakse hos barn med hjertefeil

Konsensusdokument for behandling i klinisk praksis.

Nasjonale retningslinjer for behandling av neonatal hyperbilirubinemi

Retningslinjer og bilirubinskjema som vedtatt på interessegrupemøte på Lillestrøm finner du under "Dokumenter & Rapporter".

Reviderte Synagis-retningslinjer

RSV og bruk av monoklonalt antistoff - revisjon av tidligere retningslinjer

Samhandling mellom primærhelsetjenesten og barneleger i framtiden

Dokument utarbeidet av styret i Norsk barnelegeforening.

7 sider. Side 1 av 1