Prioriteringsveilederen er klar!

Prioriteringsveileder innen Barnesykdommer er nå ferdig og kan lastes ned hos Helsedirektoratet

Veilederen skal være en beslutningsstøtte for de som vurderer henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Veilederen gir råd om tildeling av rettighetsstatus og om maksimumsfrist for de pasientene som tildeles «rett til nødvendig helsehjelp».

Les mer og last ned Prioriteringsveileder - Barnesykdommer hos Helsedirektoratet

Her ligger også Veiledertabellen

Nils Thomas Songstad
Norsk Barnelegeforening