Samhandling mellom primærhelsetjenesten og barneleger i framtiden

Dokument utarbeidet av styret i Norsk barnelegeforening.

 

Styret i Norsk barnelegeforening har i perioden 2003-2005 utarbeidet et dokument som skal erstatte deler av Generalplanen for pediatri og Områdepediatriinnstillingen i sin omtale av barnelegenes forhold til primærhelsetjenesten.

En gruppe oppnevnt av styret bestående av barneleger på sykehus, barneleger i privatpraksis, ass.leger på sykehus, praksiskonsulent på barneavdeling og fastleger som har hatt praksis på barneavdelinger, har utformet dette dokumentet. Redaksjonsgruppen bestod av Bjarne-Dag Andersen, Trond Brattland, Johan Hagelsteen, Svein Arne Monsen, Thomas Möller, Håvard Skjærvik, Ragna Stendal og Hans Petter Fundingsrud som hadde et samordnende redaksjonelt ansvar. Gruppen leverte sitt notat i 2005. Notatet ble styrebehandlet og godkjent. På NBF´s årsmøtet i Stavanger 2.6.05 ble dokumentet presentert for foreningens medlemmer.

Med publikasjonen av dokumentet åpnes for diskusjon rundt det framtidige samarbeidet mellom barnelege i og utenfor sykehus på den ene siden og primærhelsetjenesten inklusive fastleger på den andre siden. 

 
Styret i Norsk barnelegeforening                                                  Stavanger, juni 2005 

Jørgen Hurum, leder

Leif Brunvand

Hans Petter Fundingsrud 

Bjarne-Dag Andersen

Ragna Stendal 

Christine Vaksdal Nilsen

Vegard Bruun Wyller 

Thomas Möller