NBF stipender

Oversikt over Norsk barnelegeforenings sine stipender.

search

Periode

  • År: Måned:

2 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Stipender for global helse

Styret i Norsk barnelegeforening lyser med dette ut to stipender til prosjekter i lav- og mellominntektsland hvor medlemmer av NBF er involvert.

2 sider. Side 1 av 1