Spesialitetskomite

Medlemmer i spesialitetskomiteen for barneyksdommer

Kan nås samlet på speskom@barnelegeforeningen.no

Andreas Andreassen (leder), Helse Fonna - Haugesund
- andreas.adreassen@helse-fonna.no, andrtone@online.no

Ansgar Berg
- ansgar.berg@pedi.uib.no

Jorunn Ulriksen, Sørlandssykehuset - Kristiansand
- jorunn.ulriksen@sshf.no

Kristin Wasland
- kristinpet@gmail.com

Magne Berget, Stavanger universitetssykehus
- magne_berget@sus.no

Margit Reite, Sykehuset Telemark - Skien
- margit.reite@gmail.com

Mauritz Mjøen
- mauritzmk@gmail.com

Siw-Lindia Leirbakk Ledsaak, St.Olavshospital - Trondheim
- siw-l@online.no

Kvalitetsutvalget:
Leder: Unni Mette Stamnes Köpp, unni.mette.kopp@sshf.no
 

member

Kristin Wasland

Leder
Arbeidssted: Kvinne/Barn klinikk - Bodø
Telefon: 91855173

member

Jorunn Ulriksen

Medlem
Arbeidssted: Sørlandet sykehus HF
Telefon: 38 07 30 00

member

Torbjørn Nag

Medlem
Arbeidssted: Helse Møre og Romsdal HF
Telefon: 70167550

member

Jannicke Andresen

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF