Styret Norsk barnelegeforening

Informasjon om og fra styret i Norsk barnelegeforening. Referater fra styremøter.

Nytt styre blir valgt hvert annet år på Vårmøtet. Nestleder blir valgt med tanke på å ta overs om leder etter to år.

Se vedlagte presentasjon av styret 2015-2017. Bruk oss! Vi er her for våre medlemmer.

Alle styremedlemmer i NBF har defienerte oppgaver.

Oversikt over tidligere NBF-styrer

Møteoversikt NBF-styret (oppdateres fortløpende).

Les refart fra våre styremøter her

Her ligger referater fra styremøter i Norsk barnelegeforening fra 2002 til i dag.