Norsk barnelegeforenings styre 2017-19

Styret består av:

Ketil Størdal  (leder)

Elisabeth Selvaag (nestleder)

Eirin Esaiassen (økonomiansvarlig)

Ida Knapstad (høringsansvarlig)

Kari Holte (redaktør Paidos)

Ina Helland (sekretær)

Jan-Magnus Aase (møtesekretær)

Margrethe Greve-Isdhal (sosiale medier)

Erling Tjora (nettredaktør)

Nicolay Mortensen (vara 1)

Zuzana Hunsikova (vara 2)

 

 


Ketil Stordal (leder)

E-post: leder@barnelegeforeningen.no

Utflytta trønder med faglig hovedinteresse i gastroenterologi og global barnehelse. Uteksaminert fra UiO i 1991, spesialist i pediatri i 2000, PhD fra 2006. Jobber på Sykehuset Østfold (klinisk) og Folkehelseinstituttet (seniorforsker). Tidligere arbeidet ved Rikshospitalet og Ullevål, og internasjonalt i Botswana, Tanzania og Sierra Leone. Bor i Fredrikstad, er gift og har to voksne døtre. Ellers generelt opptatt av barn, kor og fred! 

 

 

 

Elisabeth Selvaag (nestleder)

E-post: nestleder@barnelegeforeningen.no

Medisinerutdanning fra Bergen og Trondheim, ferdig i 1987. Innom flere spesialiteter og de fleste landsdeler før jeg bestemte meg for pediatri. Klinisk utdanning og erfaring fra Trondheim og Lillehammer. Fra 2011 klinikksjef ved Barne- og ungdomsklinikken på St.Olav’s hospital. Opptatt av mangt, bl.a. sosial ulikhet i helse. Grunnlaget legges i barneårene, noe som bør være en motivasjon for prioritering av barn og unge. Har hus og hage, mann, voksen datter og ett barnebarn. 

 

 

 

 

 

Eirin Esaiassen (økonomiansvarlig)

E-post: kasserer@barnelegeforeningen.no

Cand.med ved UiT i 2007. Begynte som LIS ved Barneavdelingen UNN Tromsø etter endt turnustjeneste. Fra vår 2014 vært stipendiat i forskningsgruppe for pediatri/infeksjon hvor hun holder på med en multisenterstudie om tarmfloraen til premature barn. Bredt faglig interessert. Gift. 2 barn. 

 

 


 Ida Katrine Knapstad 
(høringsansvarlig)

E-post: horinger@barnelegeforeningen.no

Cand. med. fra NTNU Trondheim i 2008. Trådde mine pediatriske barnesko ved UNN Tromsø, før jeg dro hjemover til sentrale østlandsområder. Jobber nå ved barneavdelingen Drammen/Rikshospitalet. Bredt faglig interessert med fokus på barnerevmatologi og -hemato/onkologi. Engasjert i internasjonal barnehelse og kvalitetsarbeid i helsetjenesten. Over gjennomsnittet glad i snø og styres tidvis av mottoet «Hvorfor sitte inne når alt håp er ute?»

 

Kari Holte (Paidosredaktør)
epost: paidos@barnelegeforeningen.no

Nerdete speidertype oppvokst på Kongsberg. Cand.med. UiO 2001. LIS i anestesi fra 2003, men ble fanget av pediatrien under sideutdannelse i 2007. Overlege ved barneavdelingen på Kalnes (Østfold) fra 2013. Faglig potet med ekstra interesse for barnekardiologi og nyfødtmedisin. Holder på med PhD-prosjekt på nyfødtresuscitering i Tanzania. Gift og mamma til to flotte jenter.

 

 

Ina Hartløff Helland (sekretær)

E-post: sekretaer@barnelegeforeningen.no

Cand.med. UiT 2009. Turnustjeneste på Ahus og Finnøy før 3 år på Oslo Kommunale Legevakt. Fra 2014 jobbet som LIS på Barne- og ungdomsklinikken, Ahus. Bredt faglig interessert. Gift og mor til to gutter. Spiller håndball og fotball på meget lavt nivå.

 

 

 


Jan-Magnus Aase
(møtesekretær)

E-post: motesekretaer@barnelegeforeningen.no

Vokste opp i Oslo. Utdannet ved Universitetet Erlangen-Nürnberg i Bayern, Tyskland, ferdig 2003. Har jobbet som barnelege siden 2002, spesialist i barnesykdommer. Sideutdanning på anestesi, overlege på nyfødtintensiv. Interesseområder er neonatologi, akuttmedisin og barnekardiologi. Har forsket på smerter hos nyfødte, er engasjert i ferdighetstrening og har vært veileder på Zanzibar. Tilbringer ellers gjerne tid på vann og til fjells, både sommer og vinter.

 

 


Margrethe Greve-Isdahl (sosiale media)

E-post: some@barnelegeforeningen.no

Cand.med. fra Universitetet i Bergen i 2000. Alltid ønsket å bli barnelege. LIS på Sykehuset Vestfold fra 2002, Rikshospitalet fra 2005, ferdig spesialist i 2007. D-stilling i barneonkologi. Endret kurs i 2014 og begynte å jobbe med oppfølging og drift av barnevaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttet. Gift, tre barn. Begrenset fritid tilbringes mest mulig på ‘hytten’ i Tønsberg, eller til sosialt samvær med venner og familie, reiser og trening.

 

 

 

 

Erling Tjora (webredaktør)

E-post: pedweb@barnelegeforeningen.no 


Postdoktorstipendiat og overlege ved seksjon for gastroenterologi og ernæring, Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssjukehus. 

 

 

 

 

Nicolay Mortensen (vara 1)

E-post: (vara1@barnelegeforeningen.no)

Sørlending bosatt i Bergen. Cand. med. UiB 2011, LIS i pediatri ved Haugesund sykehus før turnustjeneste, og ved Sørlandet sykehus Kristiansand etter. Arbeider fra våren 2017 ved Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland Universitetssjukehus. Stor interesse for infeksjonssykdommer. 

 

 

 

Zuzana Huncikova (vara 2 ) 

E-post: (vara2@barnelegeforeningen.no)

Cand.med. fra Charles University i Praha, Tsjekkia. Arbeidet ved barneavdelingen i Kristiansand, deretter barneklinikken og anestesiavdelingen i Stavanger. Spesialist i pediatri fra 2014. Jobber som overlege på nyfødtavdeling på SUS, er også tillitsvalgt for nyfødtoverlegene. Nylig jobbet på NFI ved RH i 6 måneder. Interesser: Nyfødtmedisin og kardiologi. Samboer, mamma til 2 barn.