Styrefunksjoner NBF

Alle styremedlemmer i NBF har defienerte oppgaver.