Har du kommentarer eller tips til oss, kontakt nettredaktør Erling Tjora på pedweb@barnelegeforeningen.no