NBF-møter

Norsk barnelegeforening arrangerer to årlige møter. Pediaterdagene arrangeres i uke 3 av Universitetssykehusene mens Vårmøtene arrangeres av sentralsykehusene i overgangen mai/juni. Årsmøtet for NBF arrangeres torsdag i Vårmøteuken.  

I forbindelse med pediaterdagene og vårmøtene åpnes det for å holde frie foredrag

Oversikt over tidligere NBF-møter.

Oversikt over kommende møter.

Fordelingen av Vårmøter fra 2016 anses som forslag pga. endringer rundt avdelingsstruktur med flere sammenslåinger de siste årene. Det kan altså tilkomme endringer i forhold til dette.

 

Pediaterdager

Vårmøte


   
2019 Oslo (OUS/Ahus)

Tønsberg

12.-14. juni

2020

Stavanger 

15.-17. januar

Levanger

10.-12. juni

2021 Tromsø Fredrikstad
2022 Oslo (OUS/Ahus)  Haugesund
2023 Bergen Elverum
2024 Trondheim Førde
2025 Oslo (OUS/Ahus) Lillehammer
 osv