Pediaterdagene 2012 OUS/AHUS

Pediaterdagene 2012 gikk av stabelen 18.-20. januar i Oslo og ble arrangert av AHUS og OUS i sammarbeid. Her kan du bl.a. finne program, abstraker fra fria foredrag og endel av forelesningene.

Pediaterdagene 2012 OUS/AHUS

Møtet arrangeres i samarbeid mellom Akershus og Oslo Universitetssykehus og avholdes på Rikshospitalet (kart).

Program

Infeksjonspediatri, cerebral parese og kronisk syke barn er sentrale emner ved siden av nytt fra universitetet og hete emner.

For andre gang i historien arrangeres pediaterdagene i januar. Les mer om ny møtestruktur her.

I tilknytning til møtet arrangeres:

16-17.01.12: Introduksjonskurs i pediatri

  • Målgruppe: Leger tidlig i spesialisering i pediatri (< 2 års erfaring)

17.01.12: Kl 14-18 Avdelingsoverlegemøte

  • Thon Vika Atrium Hotel 

18.01.12: "Spiss-kurs" i nevrologi, genetikk og barnekardiologi for spesialister

Pediaterdagene 2012

Onsdag 18.01.12

Kl 10-1430 Forkurs i barnekardiologi for leger med mindre enn 2 års pediatrisk erfaring

kl 16-18 Interessegruppemøter

  • møt opp i resepsjonen på barneklinikken og bli vist vei til møterommene.

kl 18-20 Fingermat/ drikke i Forvalterboligen

Torsdag 19.01.12

Lokale: Store auditorium, Domus Medica, (altså ikke Store auditorium Rikshospitalet), veibeskrivelse her

Kl 08.00-09.30

Velkommen til møtet Terje Rootwelt/ Jan-Petter Odden

CP og epilepsi

Møteledere: Finn Sommer og Jan-Petter Odden

08.15-08.45 Marit Edvardsen og Anne Karstensen Cerebral parese fra 1 til 5: Motorikk, spastisitet og ortopediske  komplikasjoner ved cerebral parese

08.50-09.05 Siri Bråten Jansen Alternativ og supplerende kommunikasjon med CP pasienter

09.10-09.30 Stian Hoven Epilepsi ved CP.

Pause til kl 09.40

Kl 09.40- 10.00

09.40 - 10.00 Bjørn Burulf  Nye retningslinjer for medikamentell behandling av Status Epilepticus

kl 10.00-10.45 Styrets time

kl 10.45-11.30 Lunch

kl 11.30-13.45 Frie Foredrag.

11.30- 12.30

  • Seksjon 1 Frie foredrag (Store auditorium, Domus Medica)
  • Seksjon 2 Vitenskaplige innlegg (Grønt auditorium, Rikshospitalet)

12.30-12.45 pause

12.45-13.45

  • Seksjon 3 Frie foredrag (Store auditorium, Domus Medica)
  • Seksjon 4 Vitenskaplige innlegg (Grønt auditorium, Rikshospitalet)

kl 13.45-14.00 Frukt og kaffe

kl 14.00- 16.00

Det kronisk syke barn

Møteledere Anders Kyte og Hans Jakob Bangstad

14.00-14.20 Dag Helge Frøisland  Barn med diabetes – hvordan har de det?

14.20 - 14.50 Betty van Roy/Hege Larsen Kronisk sykdom – en utfordring for trygg tilknytting. 

14.50-15.10 Anders Kyte Kronisk nyresykdom fram mot transplantasjon.

15.10-15.30 Barneombudet ved seniorrådgiver Tone Viljugrein – Får kronisk syke barn innfridd de rettigheter de har krav på?

Trikk til sentrum – omvisning på Nobel instituttet kl 18.00. Middag på Amundsen Bryggeri og Spiseri kl 19.30 (kart).

Fredag 20.01.12

Lokale: Store auditorium, Domus Medica, (altså ikke Store auditorium Rikshospitalet), veibeskrivelse her

kl 08.30-11.00

Nytt fra universitetet

Møteledere Thor Willy Ruud Hansen og Britt Nakstad

08.30 - 09.10 Marianne Thoresen Terapautiske muligheter ved asfyksi - hvor går forskningen etter at hypotermibehandling er blitt standard behandling?

09.10 - 09.30 Thomas Möller Reparert VSD og risiko for pulmonal hypertensjon: Må vi endre oppfølgingen av VSD?

09.30 - 09.50 Egil Bakkeheim Bør gravide advares mot bruk av paracetamol i graviditeten?

09.50 - 10.10 Astrid Maria Lang Hvorfor bør vi være mer presise i diagnostiseringen av alvorlig astma?

10.10 - 10.30 Gøri Perminow Hva du bør vite om IBD hos barn?

10.30 - 10.50 Anne Lee Solevåg Alternative algoritmer for nyfødtresuscitering

kl 11.00-12.00 Lunch

Kl 12.00-13.30

Infeksjonspediatri

Møteledere Per Kristian Knudsen og Christopher Steph Inchley

12.00 - 12.40 Timo Vesikari  Update on Rotavirus vaccination

12.40 - 13.00 Astrid Rojahn  Tuberkulose hos barn.

13.00 - 13.30 Dag Berild  Antibiotikaresistens – framtidens mareritt

kl 13.30-14.00 Kaffe og frukt

kl 14.00-15.30

 Hett i tiden

Møteledere Drude Fugelseth og Leif Brunvand

14.00 - 14.15 Terje Rootwelt - hva er nytt i screeningprogrammet?

14.15 - 14.30 Thomas Halvorsen  Frenicusparese ved duktusligasjon hos premature - er det et klinisk problem?

14.30 - 14.45 Rolf Lindemann Behandling av ROP med avastin, er det fremtidens medisin?

14.45 - 15.30 Ingvild Heier, Camilla Stoltenberg, Arvid Heiberg

Bør fetter-kusinegifte forbys ved lov? –  tre vurderinger over samme tema  

Avslutning

Frie foredrag

Styret i NBF oppfordrer avdelingene til å sende representanter til sesjonen Frie foredrag! Vi mener at dette er viktig for å vise aktiviteten og bredden i norsk pediatri, og for å oppmuntre spesielt yngre kolleger til forskning. For å stimulere til alle typer vitenskapelige bidrag og kasuistikker blir det delt ut to priser for beste foredrag, på henholdsvis kr 10 000 og 5 000. Send inn abstracts til møtesekretæren på e-post. Frist for innsending av abstract til frie foredrag er 4. januar.

Påmelding, opphold og kursavgift

2 dager kr 2000, 1 dag kr 1000

Pensjonister/studenter: 2 dager kr 1000, 1 dag kr 500

Forkurs kr 500

Omvisning på Fredsinstituttet og Festmiddag kr 500,-

Betal direkte til konto 6468.05.01562. NB! for at pengene skal komme inn riktig må den som innbetaler merke innbetalingen med prosjektnr 21193 og kostnadssted 530701. Hvis ikke dette er skrevet på innbetalingsgiro vil ikke betaling bli registrert.

Bestill overnatting selv på hotell. Som medlem av legeforeningen får du rabatt på disse hotellene:

Prisene er internettpriser. (Du må ha adgang til Legeforeningen.no mine sider for å få se rabatten.)

Kontakt arrangøren:

E-post: peddager2012@barnelegeforeningen.no

Telefonnr.: 412 10 136