Nyheter

Arkiv over nyheter på Pedweb fra 2003 til i dag.

search

Periode

  • År: Måned:

465 sider. Side 1 av 24

Rekkefølge:

Ny interessegruppe: Barnepalliasjon

Barnepalliasjon betyr aktiv, helhetlig og tverrfaglig behandling for at barn og unge med livstruende og/eller livsbegrensende tilstander skal ha best mulig livskvalitet.

Opprop om europeiske barn i syriske flyktningeleire

European Academy of Paediatrics har publisert et opprop om europeiske barn i syriske flyktningeleire.

Kurs: Pediatrisk rettsmedisin og sosialpediatri

Oslo Universitetssykehus arrangerer kurs i pediatrisk rettsmedisin og sosialpediatri 21. mai på Soria Moria. Påmeldingsfristen er 30. april.

Debattinnlegg: Vi vil ha barna våre hjem fra Syria

Barneleger ved SUS har skrevet debattinnlegg om barn av foreldre som sluttet seg til IS.

NB KORT FRIST: Søk forskningsmilder fra Renée og Bredo Grimsgaard’s Stiftelse

Renée og Bredo Grimsgaard's Stiftelse har som formål å yte bidrag til vitenskapelig forskning av sykdommer som rammer barn og unge. Søknadsfrist 1. april og 1. oktober.

Forskningsprisen 2018 - forlenget frist

Fristen for innsendelse av forslag til forskningsprisen 2018 er forlenget til 1. april.

Forskningsprisen 2018

Hvem syns du skal få forskningsprisen 2018? Send inn forslag!

Kronikk: Når et barn skal dø

Lederen i barnelegeforeningen, Ketil Størdal, har i samarbeid med Anja Lee, Jens Grøgaard, Kirsti Egge Haugstad og Anette Winger skrevet en kronikk om barnepalliasjon i Dagsavisen.

Kurs i neonatal ultralyd i Firenze, Italia

Kurset holdes 19.-22. mars 2019. Det har fått navnet: "2019 Neonatal Ultrasound Course. 
Why,how and when an, ultrasound image ?", som vel dekker mye av det det handler om.

Utdanning: Sertifikat i pediatrisk bioetikk

Childrens mercy centre for bioethics i Kansas, USA, holder kurs som ender i sertifikat i pediatrisk bioetikk. Kurset holdes i 2019-2020. Det er åpent å søke på kurset. 

Idrettsmedisinsk høstkongress i Bergen 9.-11. november 2018

Nå nærmer det seg årets høydepunkt innen idrettsmedisin, og vi håper du er en av de mange som kommer!

 

Gjør kloke valg - barnemedisinske råd

Gjør kloke valg er lansert, og det foreligger 5 barnemedisinske råd for å unngå overdiagnostisering og overbehandling.

Helfo refunderer utgifter til Valgancyclovir

HELFO refunderer utgifter til valganciklovir (Valcyte) mikstur i seks måneder til barn med nedsatt hørsel og medfødt CMV infeksjon for å redusere risiko for progredierende hørselstap.

Kongress i International Pediatric Association

Den 29. kongress i International Pediatric Association avholdes i Panama City 17.21. mars 2019. 

Høstmøte i forbedringsarbeid

Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet har høstmøte 15. og 16. oktober på Park Inn Hotell på Gardermoen. 

Seminar: Voksentoppenseminaret / NFAI møtet 2018

Voksentoppen arrangerer i samarbeid med Norsk forening for allergologi og immunpatologi (NFAI) et todagers seminar ved Oslo universitetssykehus. Kurset er 22. og 23. november.

Manglende tilgang på antibiotikamiksturer til barn

Etter omtale av manglende tilgang på antibiotikamiksturer til barn, blant annet i Paidos, har stortingsrepresentant Kjersti Toppe (SP) sendt forespørsel til Helseminister Bent Høie.

Ledig stilling som PhD stipendiat ved OUS Ullevål

Det lyses ut ledig stilling som PhD stipendiat ved nyfødtintensivavdelingen ved OUS Ullevål i samarbeid med odontologisk fakultet.

Opprop fra International Pediatric Association om USAs behandling av barn i migrantfamilier

International Pediatric Association har laget et opprop om amerikanske myndigheters atskillelse og arrestasjon av barn i migrantfamilier

Hvordan bruke hypnose

Norsk psykologforening har laget en video om hvordan bruke hypnose hos barn og unge.

465 sider. Side 1 av 24