Nyheter

Arkiv over nyheter på Pedweb fra 2003 til i dag.

search

Periode

  • År: Måned:

459 sider. Side 1 av 23

Rekkefølge:

Forskningsprisen 2018

Hvem syns du skal få forskningsprisen 2018? Send inn forslag!

Kronikk: Når et barn skal dø

Lederen i barnelegeforeningen, Ketil Størdal, har i samarbeid med Anja Lee, Jens Grøgaard, Kirsti Egge Haugstad og Anette Winger skrevet en kronikk om barnepalliasjon i Dagsavisen.

Kurs i neonatal ultralyd i Firenze, Italia

Kurset holdes 19.-22. mars 2019. Det har fått navnet: "2019 Neonatal Ultrasound Course. 
Why,how and when an, ultrasound image ?", som vel dekker mye av det det handler om.

Utdanning: Sertifikat i pediatrisk bioetikk

Childrens mercy centre for bioethics i Kansas, USA, holder kurs som ender i sertifikat i pediatrisk bioetikk. Kurset holdes i 2019-2020. Det er åpent å søke på kurset. 

Idrettsmedisinsk høstkongress i Bergen 9.-11. november 2018

Nå nærmer det seg årets høydepunkt innen idrettsmedisin, og vi håper du er en av de mange som kommer!

 

Gjør kloke valg - barnemedisinske råd

Gjør kloke valg er lansert, og det foreligger 5 barnemedisinske råd for å unngå overdiagnostisering og overbehandling.

Helfo refunderer utgifter til Valgancyclovir

HELFO refunderer utgifter til valganciklovir (Valcyte) mikstur i seks måneder til barn med nedsatt hørsel og medfødt CMV infeksjon for å redusere risiko for progredierende hørselstap.

Kongress i International Pediatric Association

Den 29. kongress i International Pediatric Association avholdes i Panama City 17.21. mars 2019. 

Høstmøte i forbedringsarbeid

Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet har høstmøte 15. og 16. oktober på Park Inn Hotell på Gardermoen. 

Seminar: Voksentoppenseminaret / NFAI møtet 2018

Voksentoppen arrangerer i samarbeid med Norsk forening for allergologi og immunpatologi (NFAI) et todagers seminar ved Oslo universitetssykehus. Kurset er 22. og 23. november.

Manglende tilgang på antibiotikamiksturer til barn

Etter omtale av manglende tilgang på antibiotikamiksturer til barn, blant annet i Paidos, har stortingsrepresentant Kjersti Toppe (SP) sendt forespørsel til Helseminister Bent Høie.

Ledig stilling som PhD stipendiat ved OUS Ullevål

Det lyses ut ledig stilling som PhD stipendiat ved nyfødtintensivavdelingen ved OUS Ullevål i samarbeid med odontologisk fakultet.

Opprop fra International Pediatric Association om USAs behandling av barn i migrantfamilier

International Pediatric Association har laget et opprop om amerikanske myndigheters atskillelse og arrestasjon av barn i migrantfamilier

Hvordan bruke hypnose

Norsk psykologforening har laget en video om hvordan bruke hypnose hos barn og unge.

Norsk standard for barneovervåking ligger nå på nett

Nå ligger den nye norske standarden for barneovervåking under helsebiblioteket.

Frokostseminar: Undersøkelse av dødsstedet ved plutselig og uventet barnedød

Siden 2010 har det vært en ordning med frivillig undersøkelse av dødsstedet ved plutselig og uventet død hos barn under 4 år. 7. juni lanseres en rapport om ordningen.

Nytt forslag til protokoll for CMV screening av barn som ikke passerer hørselscreening

Det er laget nytt forslag til protokoll for CMV screening av barn som ikke passerer eller lar seg teste med hørselsscreening i nyfødtperioden. 

Norsk barnelegeforening reagerer på markedsføring av barneforsikringer

- Barneforsikringer er for friske barn - de som trenger slike forsikringer minst av alle

 sier barnelegeforeningen i en artikkel i Aftenposten

Kronikk: Speedbarsel - ikke til beste for mor og barn

"Jordmorforeningen, barnelegene og politikere har ytret bekymring om stadig kortere barselopphold på sykehus" skriver representanter for barnelegeforeningen i en kronikk i dagsavisen.

Vil du jobbe for leger uten grenser?

Leger Uten Grenser trenger flere barneleger i felt. Å jobbe i felt er utfordrende, men en givende opplevelse.

459 sider. Side 1 av 23