2012

search

Periode

  • År: Måned:

76 sider. Side 1 av 4

Rekkefølge:

Bekymringsmelding til regjeringen

Det er et akutt behov for å styrke det medisinske tilbudet for barn utsatt for omsorgssvikt. Norsk barnelegeforening har sendt en bekymringsmelding til helse-  og barneministrene.

Global Burden of Disease Study 2010

I dag publiserte The Lancet det de mener er tidenes mest omfattende forsøk på å systematisk beskrive global utbredelse sykdommer, skader og risikofaktorer. 

Nytt nettsted for infeksjonsepidemiologi

12.12.12 kl 12 åpnet nettsidene til epidemi.as. Epidemi er en privat aktør, men legger ut informasjon om infeksjoner og smittevern som kan være relevant for barneleger.

Nytt nummer av Paidos

I årets siste nummer av Paidos kan du blant annet lese om hvordan barna i Somalia betaler den høyeste prisen for krig og konflikt, redaktøren har besøkt nyfødtavdelinger i USA, norske barneavdelinger er kartlagt med tanke på ungdomsvennliget og "Mestringskatten" - kognitiv behandlingsmetode for barn med angst, presenteres.

Husk å meld deg på i tide!

Kursene i forkant av Pediaterdagene arrangeres av legeforeningen med egen påmelding! Fristen er nå utsatt til 31. desember. Meld deg på i tide! 

Generell veileder i pediatri i ny drakt!

I dag 28. november har Generell veileder i pediatri blitt flyttet over på Helsebiblioteket sin plattform.

Barneleger finner sammenheng mellom skrukork og fødselsvekt

Jacob Grundt og medarbeidere har funnet assosiasjon mellom økning i fødselsvekt og introduksjon av brusflasker med skrukork.

Katrine Tyborg Leversen disputerer på nevrologisk utkomme etter ekstrem prematuritet

Leversen forsvarer sin avhandling “Neurodevelopmental outcome at two and five years of age, and prediction of outcome in children born extremely preterm: A Norwegian national cohort study” fredag 23. november 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Kongens Fortjenestmedalje til overlege Jan Holt

Barnelege Jan Holt (70) ved Nordlandssykehuset overrekkes kongens fortjenstmedalje i sølv 22. november.

Hvordan går det med ekstremt for tidlig fødte barn?

Katrine Tyborg Leversen forsvarer sin avhandling “Neurodevelopmental outcome at two and five years of age, and prediction of outcome in children born extremely preterm: A Norwegian national cohort study” fredag 23. november 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Helserådet med spesialnummer om matreaksjoner

Utgaven begynner med en innføring i problematikken av barnelege Roar Bolle. 

Hvordan vil nye helgenomiske tester påvirke vanlig medisinsk praksis?

Norsk forening for medisinsk genetikk, Bioteknologinemnda og Norsk Selskap for human genetikk arrangerer møte om "skreddersydd medisin."

Ny utgave av "Tromsøboka"

4. utgave av UNNs Metodebok i nyfødtmedisin er nå tilgjengelig på nett.

Lil-Sofie Ording Müller disputerer på MR-undersøkelser av barns skjelett.

Barneradiolog Lil-Sofie Ording Müller forsvarer sin avhandling om MR undersøkelser av friske barn og barn med leddgikt ved Universitet i Tromsø 19. oktober 2012.

Miniseminar og årsmøte i NFUH

Norsk forening for unges helse (NFUH) inviterer til åpent miniseminar og årsmøte 23. november kl 10-15.30.

Internasjonalt tyreoideasymposium

Norsk tyreoideagruppe inviterer til symposium på Gardermoen 29. november 2012

Leger på kommunikasjonskurs

Puls på NRK tar for seg kommunikasjon mellom lege og pasient. I programmet møter vi barneleger ved AHUS som går på kurs for å kommunisere bedre.

Legemiddelveilederen på nett

En enkel versjon av Legemiddelveilederen er igjen tilgjengelig på Pedweb.

Om familiesentrert nyfødtmedisin på Puls

I et innslag i sist utgave av helsemagasinet Puls på NRK er det satt fokus på at de fleste nyfødtavdelinger i Norge ikke kan legge nok til rette for at barnet får være hos sine foreldre.

Symposium om smerte hos barn

9th International Symposium on Pediatric Pain arrangeres i Stockholm 17.-20. juni 2013.

76 sider. Side 1 av 4