Frokostseminar: «Visjon Ung Helse 2020»

Unge funksjonshemmede inviterer til frokostseminar onsdag 23. mai fra 9 - 11

Frokostseminar: «Visjon Ung Helse 2020»

Tid og sted: Denne gangen vil frokostseminaret finne sted i konferanserommet i 1 etasje i Mariboesgate 13  onsdag 23. mai fra 9 - 11

Tema: Unge Funksjonshemmede har de siste årene fokusert på at ungdomshelse bør være et eget fagfelt, på linje med barnemedisin. Mange opplever overgangen fra barnehelsetjenesten til voksenhelsetjenesten som vanskelig. Helsevesenet er ikke tilpasset unges livssituasjon, og mange fagpersoner er ikke forberedt på problemstillinger unge møter ved sykdom.

I juni kom den gledelige meldingen om at begrepet ungdomshelse nå skal tas inn i den nye nasjonale helse- og omsorgsplanen! Stortingets Helse- og sosialkomité uttalte i den forbindelse at det bør vurderes å lage en egen strategi for ungdomshelse. Unge Funksjonshemmede tar utfordringen, og lanserer “Visjon Ung Helse 2020” 

Endelig program vil komme i begynnelsen av mai.

Påmelding:

Det er gratis å delta, og alle med interesse for temaet er velkommen til å melde seg på! Meld deg gjerne på så snart som mulig! (Frist 15. mai.)

Påmeldingsskjema: http://ungefunksjonshemmede.no/kalender/frukostseminar-ungdomshelse

Frokost blir servert!

Besøk: www.ungefunksjonshemmede.no