Kurs i pediatrisk rettsmedisin

Kurset "Pediatrisk rettsmedisin: Tverrfaglig omsorg for barns rettssikkerhet" arrangeres på Soria Moria (Oslo) 2. mai. Med bl.a. Torleif Rognmo, Knut Storberget og Magen Raundalen.

Kurset arrangeres av Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Avdeling for rettspatologi og klinisk rettsmedisin og Barnedødsårsaksgruppenog, og er godkjent av Legeforeningen med 6 timer som valgfritt kurs i barnesykdommer (kurs L-26719)

Lenke til program.

Bindende påmelding innen 23.april 2012 (vennligst oppgi faktura-adresse)

Mer om emnene