Norsk barnesmerteforenings vårkurs

10. og 11. mai arrangerer Norsk barnesmerteforening vårkurs ved Oslo unniversitetssykehus, Ullevål.

Tema for kurset:

  • Akuttsmerte og prosedyresmerte: Behandling, konsekvenser av ubehandlet smerte.
  • Smerte hos barn som ikke selv kan si i fra.
  • Langvarig smerte hos barn og ungdom.
  • Fagtorg: Erfaringer fra klinisk hverdag.

Lenke til program og påmedlingsinformasjon.

Mer om emnene