Prioriteringsrådet sa nei til Rota-vaksine

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsevesenet anbefalt ikke at vaksine mot rotavirus blir en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Charlotte Haug roser beslutningen. -Skam! twitrer Preben Aavitsland.

I dag roser redaktør Charlotte Haug i Tidsskriftet rådets vurderinger, mens tidligere assisterende divisjonsdirektør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, og søker på direktørstillingen,Preben Aavitsland mener det er skammelig at norske myndigheter diskuterer om barn må betale for vaksiner.

Rotavirusinfeksjoner er plagsomme, men sjeldent farlige i Norge. Argumentene for å innføre vaksine mot rotavirus går derfor først og fremst på det er kostnadsbesparende i form av færre sykehusinnleggelser og færre fraværsdager for foreldre.

Nei til omgangssyke-vaksine - Aftenposten 5.6.12

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsevesenet

Vi vil gjerne høre din mening på Twitter(@pedweb) eller på Facebook-sidene våre!

Mer om emnene