Revidert handlingsprogram for sigdcelleanemi og thalassemi

Mange har savnet handlingsprogrammene for sigdcelleanemi og thalassemi. Reviderte versjoner er nå lagt ut.

Marit Hellebostad har revidert handlingsprogrammene fra 2007. Du finner du nye versjonene på interssegruppen for hematologi og onkologi sine sider her.