Mishandling og feilbehandling av barn under 4 år – tverrfaglig forebygging

Barneombud Anne Lindboe, Magne Raundalen, Torleiv Ole Rognum og en rekke barneleger holder innlegg når Folkehelseinstituttet arrangere seminar 22. mai.

Hvorfor oppdager ikke barneleger mishandling? Har ansatte i barnehagen mot til å se og kompetanse til å handle når de mistenker at barn blir utsatt for vold eller overgrep? Og hva er helsetilsynets og politiets rolle når det er mistanke om feilbehandling av barn i sykehus? Dette er noen av spørsmålene som stilles på seminaret Mishandling og feilbehandling av barn under 4 år – tverrfaglig forebygging.

Seminaret arrangeres av Folkehelseinstituttet på Soria Moria konferansesenter den 23. mai. Blant innlederne finner vi barneombudet, barnepsykologer, leder av Domstoladministrasjonen, leder av barnelegeforeningen og representanter fra politiet -  i tillegg til rettsmedisinere fra FHI.

Påmeldingsfrist er 1. mai. Kursavgift er kr. 1.900,- inkl lunsj.

Mer om emnene