Legebok for nybakte foreldre

"Första läkarboken" er skrevet av barnelege Stefan Johansson og tar for seg det nyfødte barnet og den første tiden etter fødselen.

Legebok for nybakte foreldre

"Första läkarboken" henvender seg først og fremst til foreldre til friske nyfødte barn, men tar også for seg de vanligste årsakene til at nyfødte trenger innleggelse på barneavdeling. Boka er på svensk, men språket er enkelt og den er godt illustert, først og fremt med tegninger. I mangel av en tilsvarende bok på norsk, kan den anbefales også til norske foreldre. Den kan også med fordel være tilgjengelig på barselavdelinger, barneavdelinger og helsestasjoner.

Hjemmeside for Första läkarboken

Mer om den gule boken finner du også i julenummeret av Paidos.

Den er også tilgjenglig som e-bok.

Forfatteren Stefan Johansson er barnelege/neonatolog på Karolinska, Stockholm. Han er en av ildsjelene bak 99nicu.org og tvitrer som @johansson247 

Utsnitt Førsta Lækarboken