Nytt nummer av Paidos

Les mer om grenseoppganger i pediatrien. Les intervju med barnelegeforeningens nyeste æresmedlem Gyro Herder. Les om fag og humor i Bodø. Les Paidos på  Paidos.no 

Mer om emnene