Frokostseminar: Undersøkelse av dødsstedet ved plutselig og uventet barnedød

Siden 2010 har det vært en ordning med frivillig undersøkelse av dødsstedet ved plutselig og uventet død hos barn under 4 år. 7. juni lanseres en rapport om ordningen.

Frokostseminar: Undersøkelse av dødsstedet ved plutselig og uventet barnedød

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har på oppdrag fra folkehelseinstituttet laget en rapport om ordningen med frivillig undersøkelse av dødsstedet ved plutselig og uventet død hos barn under 4 år. Du kan lese mer om møtet og melde deg på her.