Gjør kloke valg - barnemedisinske råd

Gjør kloke valg er lansert, og det foreligger 5 barnemedisinske råd for å unngå overdiagnostisering og overbehandling.

De 5 rådene er: 

  1. Antibiotika til nyfødte bør avsluttes etter 36-48 timer dersom ingen vekst i blodkultur og fredelig klinikk. Forebyggende antibiotika bør ikke brukes ved inneliggende sentralt kateter eller ved -respirasjonsstøtte.
  2. Spedbarn med gulping/oppkast som ellers viser normal vekst og utvikling, skal ikke utredes med pH-registrering eller behandles med syrehemmere eller motilitetsendrende medikamenter.
  3. Ikke test med paneler eller spesifikk IgE for mulig allergi mot matvarer uten en grundig gjennomgang av barnets sykehistorie.
  4. Systemiske steroider til barn med infeksjoner i nedre luftveier bør begrenses til moderate/alvorlige former for laryngitt og akutt bronkopulmonal obstruksjon hos yngre barn med klare holdepunkter for atopisk astma.
  5. Ved bronkiolitt er røntgen av toraks og gjentatte blodprøver vanligvis ikke nødvendig. Oksygenbehandling og pulsoksymetri avsluttes når barnet holder metning >90% i romluft.

  

Rådene er utviklet av: Atle Moen, Britt Nakstad, Kari Risnes, Bodil Salvesen, Joel Selvakumar, Ketil Størdal og Knut Øymar. Du kan lese mer om gjør kloke valg i en artikkel i Paidos ved å klikke her.