Kurs - Primære og sekundære hypersomnier

Norsk forening for søvnmedisin (NOSM) arrangerer i samarbeid med den norske legeforening kurs i primære og sekundære hypersomnier: Utredning og behandling, 12-13 april i Stavanger.

Hypersomnier kan i stor grad behandles. Det er behov for både økt kunnskap innenfor diagnosen og behandling og det er behov for mer tverrfaglig samarbeid. Etter endt kurs skal deltakerne ha lært om diagnose, differensial diagnostikk og behandling av primære hypersomnier (f.eks. narkolepsi) og sekundære hypersomnier (f.eks. søvnapne, insomni osv.). Det vil også legges vekt på behandlingen. Les mer og påmelding her.

Mer om emnene