Kurs i neonatal ultralyd i Firenze, Italia

Kurset holdes 19.-22. mars 2019. Det har fått navnet: "2019 Neonatal Ultrasound Course. 
Why,how and when an, ultrasound image ?", som vel dekker mye av det det handler om.

Kurs i neonatal ultralyd i Firenze, Italia

Påmelding innen 8. mars. Billigere hvis du melder deg på innen 25. januar. Du kan lese mer om kurset her.