Opprop fra International Pediatric Association om USAs behandling av barn i migrantfamilier

International Pediatric Association har laget et opprop om amerikanske myndigheters atskillelse og arrestasjon av barn i migrantfamilier

Opprop fra International Pediatric Association om USAs behandling av barn i migrantfamilier