NB KORT FRIST: Søk forskningsmilder fra Renée og Bredo Grimsgaard’s Stiftelse

Renée og Bredo Grimsgaard's Stiftelse har som formål å yte bidrag til vitenskapelig forskning av sykdommer som rammer barn og unge. Søknadsfrist 1. april og 1. oktober.

NB KORT FRIST: Søk forskningsmilder fra Renée og Bredo Grimsgaard’s Stiftelse

Søknad om midler må inneholde:

1) Prosjektbeskrivelse (maks 2 sider).
2) Finansieringsplan for prosjektet med spesifisering av hvordan midlene det søkes om skal disponeres.
3) CV for prosjektutøver og for prosjektansvarlig. 

Søknader om utstyr og driftsmidler vil bli prioritert. Lønnsmidler utbetales kun til svært gode prosjekter.

Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober.

 

Søknad sendes til Benedicte Fossum, epost benedicte.fossum@mittas.no