Om oss

Norsk barnelegeforening er en fagmedisinsk forening for barneleger under Den norske legeforening.

Styre i Norsk barnelegeforening blir valgt for 2 år av gangen på Årsmøte i forbindelse med Vårmøtet. Se presentasjon av styret 2017-2019 her.

Ketil Størdal er valgt til leder for inneværende periode; e-post leder@barnelegeforeningen.no

Norsk barnelegeforening (NBF) er en fagmedisinsk forening innen Den norske legeforening og arbeider både for barnas og barnelegenes interesser. Meld deg inn!