Veiledere

Norsk barnelegeforening sine veiledere i akutt og generell pediatri er lagt over på Helsebiblioteket sine sider.

Akuttveileder i pediatri

Akuttveiledereren vil foreligge som elektronisk versjon hos Helsebiblioteket og som gratis App for Android og iPhone

Akuttveilederen, 3. utgave.

Kan bestilles ved mail til posten@legeforeningen.no. Pris kr. 250,-. 

Denne var ferdig oppdatert i 2013 (nettversjon og app), og det har lenge vært planlagt en papirversjon (bok). Dessverre har dette arbeidet tatt lenger tid enn planlagt, men rundt 20. januar 2016 vil boken være klar til salg. Boka vil bli i omtrent samme format som 2. utgave, men noe tykkere. I forhold til nettversjonen som kom i 2013 er det gjort oppdateringer av følgende avsnitt:

·         Status epilepticus
·         Infantile spasmer
·         Hypotermibehandling

Disse avsnittene er også oppdatert i nettversjonen i 2016.

Generell veilder i pediatri 

Generell veilder oppdateres kontinuerlig og vil derfor kun foreligge som elektronisk versjon hos Helsebiblioteket og som gratis App for Android og iPhone.

Generell veileder var ganske grundig oppdatert i nettversjonen fra 2012-2013. Redaksjonskomiteen har bestemt at det ikke er hensiktsmessig å trykke opp denne i bokformat. Derimot vil vi prøve å oppdatere nettversjonen fortløpende,og minst en gang i året ha en ”gjennomgang” av hva som er mest nødvendig å oppdatere. Vi har de siste 2-3 årene oppdatert/revidert følgende avsnitt:

·         Tuberkulose
·         Influensa
·         Vaksiner inkl. indikasjoner for palivizumab
·         Vannkopper hos barn med kreft (nytt)
·         Vaskulære malformasjoner/hemangiomer
·         Cøliaki
·         Epilepsi
·         Vagus nerve stimulator (helt nytt)

 

Andre retningslinjer og prosedyrer

Samling av nasjonale retningslinjer og prosedyrer som ikke omfattes av veilderende eller er mer omfattende enn det som veilderne tillater finner du her.

Foreldreinformasjon

Samling av informasjon uarbeidet for foreldre finner du her

Legemiddelveilderen

Legemiddelveilderen er under oppdatering. Versjonen fra 2005 finner du her

Mer om emnene