Legemiddelveileder

Dette er  NBFs Veileder for legemiddelhåndtering, Versjon juni 2005.

Vi er klar over denne veilderen ikke fungerer optimalt på nett, men i påvente av at den revidert versjone er klar, men vi har valgt å holde veilderen tilgjengelig. Nettredaktøren