3. Medikamentregning

Pga. layout-problemer med brøkdeling kan dette kapittel kun leses som pdf-fil (se boksen til høyre).

NBFs Veileder for legemiddelhåndtering, Versjon juni 2005