Veiledere

Norsk barnelegeforening sine veiledere i akutt og generell pediatri er lagt over på Helsebiblioteket sine sider.

Generell veilder i pediatri

Generell veilder oppdateres kontinuerlig og vil derfor kun foreligge som elektronisk versjon hos Helsebiblioteket. Lenkeapp kan lastes ned på iPhone og Android (krever nettverk).

Akuttveileder i pediatri

Akuttveiledereren vil foreligge som elektronisk versjon hos Helsebiblioteket. Lenkeapp kan lastes ned på iPhone og Android (krever nettverk).

Standard for barneovervåking

Standard for barneovervåking foreligger nå elektronisk under Helsebiblioteket.

Andre retningslinjer og prosedyrer

Samling av nasjonale retningslinjer og prosedyrer som ikke omfattes av veilderende eller er mer omfattende enn det som veilderne tillater finner du her.

Foreldreinformasjon

Samling av informasjon uarbeidet for foreldre finner du her

Legemiddelveilderen

Se hjemmesiden til Nasjonalt kompetansenettverk for legemilder til barn her

Mer om emnene