Hjerteforum nr. 2- 2019 - årgang 32 - er lagt ut. Vær så god!

(Hvis du ikke har fått Hjerteforum tilsendt, så kan det hende at du ikke har meldt endret adresse/postnummer til sekretariatet)

eHJERTEFORUM (elektronisk kopi av det trykkede bladet) ligger i "skyen", og lenke er sendt til alle abonnenter og medlemmer som har oppdatert emailadresse hos sekretariatet.

Kongresskalenderen slik du finner den i neste Hjerteforum. Det kommer stadig oppdateringer på kongresskalenderen.  Se her.

Velkommen til Bergen 23.-25. mai! Påmeldingen har åpnet. Følg denne linken.

Medlemssider for NCS. Reiseregning, årsmøtereferater med mer.

 Kongresser, kurs og møter i Norge og verden

Annonser

Skjema for innmelding, bestilling av abonnement, adresseendring, utmelding etc