Det er oppdatering på generatorer og elektroder 24/10 2018 og leverandører 9/4 15. Oppdateringer på konnektorer (for å inkludere IS-4 og DF-4) ble lagt ut i januar 2014

Oppdateringene finner du her

Kongresskalenderen slik du finner den i neste Hjerteforum. Det kommer stadig oppdateringer på kongresskalenderen.  Se her.

Sommeren er over og høstmøtet nærmer seg. Som vanlig foregår det på Fornebu. 25.-27. oktober. Meld dere på!

Hjerteforum nr. 3- 2018 - årgang 31 - er lagt ut. Vær så god!

(Hvis du ikke har fått Hjerteforum tilsendt, så kan det hende at du ikke har meldt endret adresse/postnummer til sekretariatet)

eHJERTEFORUM (elektronisk kopi av det trykkede bladet) ligger i "skyen", og lenke er sendt til alle abonnenter og medlemmer som har oppdatert emailadresse hos sekretariatet.

Medlemssider for NCS. Reiseregning, årsmøtereferater med mer.

 Kongresser, kurs og møter i Norge og verden

Annonser

Skjema for innmelding, bestilling av abonnement, adresseendring, utmelding etc