AG NYHA

Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe

Velkommen til årsmøte for Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe (NYHA)

Torsdag 25.10.18 klokken 19.00 på Scandic Fornebu Hotel, Fornebu.

Agenda

  1. Godkjenning av agenda
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Gjennomgang av regnskapet
  4. Gjennomgang av saker styret har jobbet med
  5. Eventuelt

Følg oss på Facebook: Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe (Ekstern lenke)

Styret i NYHA:

Leder: Geeta Gulati e-post: geetagul@medisin.uio.no
Nestleder: Trygve Sundby Hall mail: trygvesh@gmail.com
Kasserer: David Johansen
Sekretær: Thuy Mi Nguyen
Ida Skrinde Leren

Nettredaktører:
Eivind Westrum Aabel e-post: eivind.westrum.aabel@gmail.com
Daniela Melichova e-post: daniela.melichova@sshf.no