AG NYHA

Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe

Velkommen til årsmøte for Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe (NYHA)

Torsdag 25.10.18 klokken 19.00 på Scandic Fornebu Hotel, Fornebu.

Agenda

  1. Godkjenning av agenda
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Gjennomgang av regnskapet
  4. Gjennomgang av saker styret har jobbet med
  5. Eventuelt

Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/groups/1289001934481028/

Styret i NYHA:

Leder Geeta Gulati mail: geetagul@medisin.uio.no

Nestleder Trygve Sundby Hall mail: trygvesh@gmail.com

Kasserer David Johansen

Sekretær Thuy Mi Nguyen 

Ida Skrinde Leren 

Web Ansvarlig 

Eivind Westrum Aabel mail: eivind.westrum.aabel@gmail.com

Daniela Melichova mail: daniela.melichova@sshf.no

Mer om emnene