Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

1 side. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Etablering av NYHA

Arbeidsgruppen NYHA ble opprettet i februar 2017 og er en undergruppe av Norsk Cardiologisk selskap og den norske grenen av ESC cardiologists of tomorrow. 

1 side. Side 1 av 1